Vi har inlett ett samarbete med Jessica Svensson som är VD på Hand Hund & Hälsa.  Det är väldigt kul då hon har lång erfarenhet som social tjänstehunds förare på bland annat Månstorps Ängar i Skåne. Jessica tog kontakt med  då hon såg att de digitala sällskapsdjuren kan användas och komplettera det hon och hennes hundar gör. 

Jessica kommer tillföra mer kompetens till oss då hon har mycket erfarenhet hur de djur introduceras på ett framgångsrikt sätt till en person och använder det mycket för att lugna, avleda och motivera. Tillsammans kommer vi ta fram material som ni får av oss hur de digitala sällskapsdjuren används på bästa sätt och tips på hur man kan tänka. 

Logga Hand Hund Hälsa

 

Jessica berättar att mötet med hennes tjänstehundar kan leda till ökad motivation, glädje, delaktighet, gemenskap och en ökad livskvalitet i vardagen. Interaktionen mellan hund och människa kan generera en positiv känsla och relation. Genom hunden kan mottagaren arbeta med exempelvis social träning, samhällsintegrering, koncentration, fysisk hälsa, turtagning, minnesträning, ökad självkänsla och självförtroende. Hunden är även ett fantastiskt bra verktyg att använda vid ett motivationsarbete.

Jessica tycker att de Digitala terapidjuren är ett ett fantastiskt bra komplement till den sociala tjänstehunden, hon kan ju inte vara på många ställen samtidigt. När den riktiga hunden inte finns på plats kan ett digitalt terapidjur göra stor skillnad för den enskilde. Djuren kan ge den enskilde en ökad livskvalitet och ett ökat välbefinnande genom att vara nära och umgås med djuret. Tex kan de ge lindring av ångest och oro, avledning från en negativ tanke och motivation till en ökad sysselsättning och ett engagemang som ger en god stimulans.

Innan du köper in ett digitalt terapidjur hjälper Jessica gärna till att introducera djuren i er verksamhet för att kunna se för vem som det passar för eller inte. Hon utgår från ett personcentrerat arbete där hon tar hänsyn till den enskildes förutsättningar, behov och önskemål. Har har med sig både en robotkatt och en robothund och visar hur man använder djuren på ett pedagogiskt sätt. Tillsammans med personal tittar hon på den enskildes reaktioner och vilka effekter som uppstår.
Digitala terapidjur är inte för alla men där det fungerar gör det verkligen en stor skillnad för den enskilde.
Vill ni boka Jessica för att introducera digitala terapidjur i er verksamhet?
Gå till hennes hemsida https://handhundhalsa.com/ där ni finner hennes kontaktuppgifter. 

Tillsammans med Jessica kommer vi arrangera ett webbinar den 10:e mars där även forskaren och sociologen David Redmalm kommer medverka. 

Varmt välkomna på det! 

Läs den fina artikeln om Jessica och hennes hund Hicko i Aftonbladet – Hunden Hicko sprider glädje och lindrar människors oro

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå