Konsult välfärdsteknik

Digitalisering är verksamhetsutveckling

Omsorgen är likt många andra delar i samhället mitt i en digital transformation och det finns många fördelar vi kan få genom att digitalisera och utveckla verksamheterna. Detta utan att bli sämre på det vi ska vara bäst på, att ge omsorg! Vår övertygelse är att vi snarare ska få mer tid till varandra om vi digitaliserar och nyttjar tekniken på bästa sätt.

Ta kontakt så ser vi på möjligheterna tillsammans!

Konsult välfärdsteknik

Vision och Plan

Utan en tydlig vision och riktning blir det svårt att genomföra en förändring. Tillsammans har vi workshop där visionen blir tydlig för alla och det kommande arbetet underlättas. En process i 5 steg tar fram just er egna handlingsplan för verksamhetsutveckling och digitalisering.

Inspirationsföreläsning - Välfärdsteknik och digitalisering

Vi håller inspirationsföreläsningar om välfärdsteknik och den digitala transformation som pågår i samhället. Många inom äldreomsorgen känner inte vilka möjligheter som finns för både personal, brukare och anhöriga. En föreläsning kan höja förståelsen vad välfärdsteknik, e-hälsa och digitalisering är för önskad målgrupp, tex ledningsgrupp, politiker, arbetsgrupper. Det är inte kopplat till de tjänster vi har utan det kan vara helt oberoende produkter om ni så önskar. Vi har haft föreläsningar och medverkat i expertpaneler på Vitalis, MR dagarna, Almedalsveckan mm.

Konsult

Att kunna få tillgång till spetskompetens kan lösas med tex en timbank av konsulttimmar som ni kan nyttja under en bestämd tidsperiod. Som konsult välfärdsteknik, digitaliseringskonsult, IT senior rådgivare kan vi hjälpa till på flera sätt. Vi samarbetar också med andra företag och fristående konsulter och kan tillsammans förhoppningsvis lösa ert behov.

Samarbete

Samarbete mellan personer, företag och offentlig förvaltning är en framgång. Tillsammans är en nyckel för att göra skillnad. Wera Welltech är öppna för samarbeten, ta gärna kontakt!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå