Hoppa till innehåll

Digital levnadsberättelse

MinMemoria - digital levnadsberättelse

MinMemoria digitaliserar levnadsberättelsen, gör den mer levande och lättillgänglig. Omsorgstagare kan uppdatera levnadsberättelsen kontinuerligt och kommunicera med anhöriga i samma plattform. Bilder och filmer kan visas för brukaren och samtal underlättas. Levnadsberättelsen som verktyg blir mer användarvänlig och attraktiv för användargrupper i alla åldrar. 

MinMemoria digital levnadsberättelse inkluderar:

MinMemoria utbildning och uppföljning

För att säkra bästa möjliga uppstart anpassas processen efter kundens behov och omfattning. Varje kund får en kontaktperson i MinMemoria som hjälper kunden med planering och förberedelser till uppstart och genomförande.
Karsten - profil i MinMemoria

Utbildning och uppföljning inkluderar:

Digital levnadsberättelse – ger mervärde

MinMemoria är mycket mer än bara en digital levnadsberättelse. Det möjliggör vidareutveckling av hela processen att jobba personcentrerat och verktyget gör det lättare att använda levnadsberättelsen i det arbetet. Istället för att ha levnadsberättelsen på papper kan vi digitalisera levnadsberättelsen och använda MinMemoria.
Vi får fördelar som:
 

MinMemoria i svensk press:

Se inslag ifrån demensboendet Hattstugan

I klippet nedan berättar Jane Lindell Ljunggren ifrån demensboendet Hattstugan om hur viktig levnadsberättelsen är och vilken nytta hon ser det kommer betyda för omsorgen. 

Mer info om levnadsberättelsen

Levnadsberättelsen är väldigt viktig och central i personcentrerad omsorg.
Läs vårt blogginlägg här där ni kan läsa mer om hur levnadsberättelser används idag inom omsorgen, om socialstyrelsens mål att över 98 procent av brukarna ska ha en levnadsberättelse som omsorgen bygger på.

MinMemoria är en tjänst ifrån norska företaget VilMer som Wera Welltech samarbetar med. 
Digital levnadsberättelse utvecklar arbetet med att jobba personcentrerat.
En annan tjänst ifrån VilMer är Televindu.

eller
Vill du ha en demonstration eller har frågor? Vi håller gärna en gratis presentation för just er utan några förpliktelser, det är väldigt givande och tar ungefär 45 minuter. Kontakta oss så bestämmer vi en tid.