MinMemoria

Digital levnadsberättelse

MinMemoria är verktyg för personcentrerad omsorg och kommunikation. Utvecklar användningen av levnadsberättelsen, gör den mer levande och lättillgänglig. Omsorgstagare kan uppdatera levnadsberättelsen kontinuerligt och kommunicera med anhöriga i samma plattform. Bilder och filmer kan visas för brukaren och samtal underlättas. Levnadsberättelsen som verktyg blir mer användarvänlig och attraktiv för användargrupper i alla åldrar. 

MinMemoria
MinMemoria - digital levnadsberättelse

MinMemoria ifrån VilMer digitaliserar levnadsberättelsen, gör den mer levande och lättillgänglig. Omsorgstagare kan uppdatera levnadsberättelsen kontinuerligt och kommunicera med anhöriga på samma plattform. Bilder och filmer kan visas för brukaren och samtal underlättas. Levnadsberättelsen som verktyg blir mer användarvänlig och attraktiv för användargrupper i alla åldrar.

MinMemoria digital levnadsberättelse inkluderar:

MinMemoria - olika bilder
Karsten - profil i MinMemoria

MinMemoria utbildning och uppföljning

För att säkra bästa möjliga uppstart anpassas processen efter kundens behov och omfattning. Varje kund får en kontaktperson i MinMemoria som hjälper kunden med planering och förberedelser till uppstart och genomförande.

Utbildning och uppföljning inkluderar:

Digital levnadsberättelse – ger mervärde

MinMemoria är mycket mer än bara en digital levnadsberättelse. Det möjliggör vidareutveckling av hela processen att jobba personcentrerat och verktyget gör det lättare att använda informationen om personens liv och dess preferenser i det arbetet. Istället för att ha levnadsberättelsen på papper kan vi utveckla hela sätter vi jobbar med personens bästa i fokus. 

Vi får fördelar som:

MinMemoria i svensk press:

Se inslag ifrån demensboendet Hattstugan

I videoklippet berättar Jane Lindell Ljunggren från demensboendet Hattstugan som ägs av Silviahemmet om hur viktig levnadsberättelsen är och vilken nytta hon ser att det kommer betyda för omsorgen.

Läs också om Staffanstorps dagverksamhet som dagligen skickar meddelanden med verktyget.

Mer info om levnadsberättelsen

Levnadsberättelsen är väldigt viktig och central i personcentrerad omsorg.
Läs vårt blogginlägg här där ni kan läsa mer om hur levnadsberättelser används idag inom omsorgen, om socialstyrelsens mål att över 98 procent av brukarna ska ha en levnadsberättelse som omsorgen bygger på.

Detta är en av flera tjänster ifrån VilMer som Wera Welltech arbetar för.
MinMemoria (Digital levnadsberättelse), VilMer VR och Digitala Upplevelser.
Alla tjänster bidrar till underlätta för mer aktivitet och att jobba personcentrerat.

Vill du ha en demonstration eller har frågor?
Vi håller gärna en gratis presentation för just er utan några förpliktelser.
Kontakta oss så bestämmer vi en tid.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå