Webbinar - Skapa gott liv på boendet

Ett webbinarie ”Skapa gott liv på boendet” den 15:e mars om levnadsberättelse och digital social välfärdsteknik ihop med VilMer och prisbelönta boendet Hattstugan.

Jane driver demensboendet Hattstugan och är ofta anlitad som utbildare och expert inom äldreomsorg. Hon kommer berätta om hur viktigt det är att vi använder levnadsberättelsen för att se personen bakom sjukdomen och hur viktig kännedomen om vars och ens levnadsberättelse är, för att vi ska kunna ge den bästa individuella omvårdnaden.
Gör vi det skapas positiv effekt med, bättre mående, positiva samtal mellan personal, boende och anhöriga!

Vi presenterar digital social välfärdsteknik såsom MinMemoria och Televindu som hjälper till och vi ger en introduktion hur det kan implementeras på ett framgångsrikt sätt.

Ett webbinar inspelat den 15:e mars 2022 som ger inspiration kring levnadsberättelsen och aktiviteter för personcentrerad omsorg. 

03:16 DEN FANTASTISKA LEVNADSBERÄTTELSEN Jane Lindell Ljunggren driver demensboendet Hattstugan på södra Gotland och är ofta anlitad som utbildare och expert inom äldreomsorg. Hon kommer berätta om hur viktigt det är att vi använder levnadsberättelsen för att se personen bakom sjukdomen och hur viktig kännedomen om vars och ens levnadsberättelse är, för att vi ska kunna ge den bästa individuella omvårdnaden.

19:22 DIGITALA LEVNADSBERÄTTELSEN Fredrik Westergaard ifrån Wera Welltech berättar om tjänsten ”MinMemoria” som gör levnadsberättelsen digital och därmed lättare för personalen att använda och både anhöriga och personal kan kontinuerligt uppdatera den.

30:14 FILM SOM AKTIVITET Fredrik berättar också om tjänsten Televindu som innehåller filmer som är anpassade för personer med demens. De är lugna och kan användas som aktivitet både för terapi och underhållning utifrån vad den enskilde tycker om.

36:20 FRAMGÅNGSRIK IMPLEMENTERING Marthe Tverbakk Tjærandsen jobbar med dess tjänster i Norge. Hon har stor kompetens inom personcentrerad vård med sin bakgrund som arbetsterapeut. Hon delar med sig av erfarenheter för att göra det så lätt som möjligt att implementera tjänsterna på ett äldreboende.

Besök presentatörernas hemsidor:
https://www.werawelltech.se
https://hattstugan.se
https://vilmer.no

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå