”Det handlar om skapa ett gott liv för människor”

Wera Welltech har en vision att hjälpa fler att få ett gott liv livet ut. Att med hjälp av tekniken som en möjliggörare gör att den enskildes förmåga förstärks eller bibehålls. Välfärdsteknik handlar ju just om det att hjälpa personer som har eller riskerar att få en funktionsnedsättning till  trygghet, självständighet, delaktighet och aktivitet.

Möten mellan människor

Bilden här är på ett barnbarn och hans farfar. På Fredrik och Nisse. Det är ett ögonblick på ett äldreboende i södra Sverige som gjorde ett fantastiskt jobb för att Nisse skulle ha det så bra som möjligt sista tiden i livet. 
Vi vill hjälpa till så det blir lättare för omsorgen att möta den enskildes behov och önskemål hela livet, både för brukare, anhöriga och anställda.

Personens bästa i fokus

”Det som passar en person passar inte alla”

Vi hjälper er med:

Expert inom digitalisering och e-hälsa

Digitalisering är inget konstig, det är modern verksamhetsutveckling där användning av en it tjänst är en del för att göra det bättre. Det pågår hela tiden en förändring i samhället där tjänster utvecklas och förbättras oavsett om vi vill eller inte.

Erfarna konsulter

Ibland räcker inte de egna resurserna till. Vi har erfarna konsulter som är utbildade och certifierade både inom verksamhetsledning och projektledning.

Inspirationsföreläsningar

Välfärdsteknik är väldigt inspirerande att prata om då det gör skillnad för människor. Rädslan finns dock för förändringar inom en organisation och lyssnar man inte på den tar det längre tid. En inspirationsföreläsning där fler får se verkliga nyttan och tänka efter sina egna fördelar är en framgång i allt förändingsarbete.

Bild på äldre kvinna

Levnadsberättelse digitalt

MinMemoria gör det möjlig att ge personcentrerad omsorg enklare och möjliggör kommunikation mellan personal och anhöriga

Film som aktivitet

Televindu gör det enkelt att använda film som aktivitet för som passar personer med demens eller annan form av kognitiv svikt.

Robothundar och robotkatter

Skapar lugnt och trygghet för personer som inte kan ha levande djur.