Många äldreboenden har idag vanlig TV påslagen slentrianmässigt vilket ofta tyvärr visar oönskade nyhetsinslag och reklamavbrott. Har man en demenssjukdom kan just detta vara ett stort problem och skapa oro och oönskade beteenden.

Företaget VilMer har lanserat den första TV-kanalen som sänds dygnet runt med innehåll som är skräddarsytt för demenssjuka!

”Live-TV” är en av flera funktioner i VilMers tjänst ”Digitala Upplevelser”, som syftar till att skapa meningsfulla aktiviteter och upplevelser vid TV:n och surfplattor. Man kan titta på filmer efter behov, väcka minnen och underlätta samtal. Dessutom kan man själv bidra med innehåll som blir tillgängligt för alla användare. 

Först i Sverige att använda tjänsten är demensboendet Hattstugan på södra Gotland som ägs av Silivahemmet. Tjänsten används på flera andra äldreboenden bla i Göteborg, Örebro och i Staffanstorp!

Är ni intresserade att förbättra TV-upplevelsen i din kommun? Boka in en egen demo av tjänsten här. 

Innehållsförteckning

Citat Lone Koldby

Varför behövs alternativ till vanlig TV?

Lone Koldby som grundade aktivitetsdosetten och jobbat i 25 år med att förbättra äldreomsorgen förklarar genom att svara på nedanstående frågor.

Varför är det inte en bra idé att sätta på vanlig TV på ett äldreboende?

Många som bor på äldreboenden uppfattar syn- och hörselintryck mycket långsammare än tidigare och kan ha svårt att sortera stimuli. De flesta tv-sändningar produceras idag i högt tempo, snabba klipp och många ljudeffekter, vilket kan verka väldigt bullrigt och störande. Reklam är ett exempel på ”högrisk”-tv, där hela poängen är att få uppmärksamhet. Men för en hjärna som antingen kännetecknas av demens eller annan kognitiv funktionsnedsättning kommer det att vara ett stort orosmoment. Att se katastrofer i världen på nyheterna kan också vara skrämmande och skapa rädsla hos de flesta. Om du dessutom har demens eller nedsatt kognition kan det skapa stor otrygghet och oro. Invånare som vill hålla sig uppdaterade med världen eller titta på speciella TV-program rekommenderas att titta på det i sitt rum eller i sina egna TV-rum.

Vad ska man se på tv då?

De stora tv-skärmarna på avdelningarna kan användas till mycket skoj. Ta bilder av situationer och aktiviteter på äldreboendet och visa dem på storbildsskärm.
Se filmer från ”Digitala upplevelser” där alla filmer produceras för äldre i ”minut för minut”-format. Välj filmer efter de boendes intressen. Det kan vara ett yrke, hobby, djur, resor, lokala resor eller naturupplevelser. Bilda gärna grupper och se filmer tillsammans som ni kan prata om på vägen.
Få en lugn start på dagen med en vacker film från kategorin ”Finn Ro”. Under dagen kan du hitta fler engagerande filmer eller aktivitetsförslag för att väcka minnen och skapa engagemang.

Vad ska vi tänka på?

Det är viktigt att komma ihåg att filmer som kan upplevas långsamma inte uppfattas på samma sätt av en person med nedsatta sinnen. Det tar tid att bearbeta synintryck, sortera och förstå vad de handlar om och reagera på intrycket. Det kan ofta vara lugnande att se samma film om och om igen. Det skapar trygghet och förutsägbarhet. Därför är det också bra att ha fasta tider för Digitala upplevelser.
Skapa dina egna samlingar av favoritfilmer för grupper, individer (anonymiserade) eller teman.
Ta bort ljudet om det verkar vara ett störande element och prova även filmerna med enbart ljud för en dedikerad lyssningsupplevelse (ljudfönster eller äventyr) för att minimera sensoriska stimuli eller för personer med nedsatt syn.

Läs mer om Digitala Upplevelser

Läs mer om tjänsten här på sidan Digitala Upplevelser.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå