Hoppa till innehåll

Digitala terapidjur

Robothundar och robotkatter som digitala sällskapsdjur och terapidjur

”När jag jobbade inom omsorgen på Gotland 2018 köpte vi in 68 robotkatter och robothundar, resultatet blev succé! De är enkla att använda och sprider glädje både bland boende och personalen. Det är så bra verksamhetsutveckling ska vara tycker jag, enkelt och snabbt skapa värde. Min önskan är att dessa sällskapsdjur ska finnas på alla äldreboenden och inte bara på några enstaka. Av den anledning har jag valt bli återförsäljare av dessa digitala sällskapsdjur och vill sprida dem till bästa priset i Sverige.” – Fredrik VD på Wera Welltech

Tillverkaren JOY FOR ALL’s  digitala terapidjur är designade för att skapa  trygghet och glädje för äldre.
Terapikatterna och terapihundar är verkligen prisvärda,  interaktiva, lätta att sköta och har en beprövad effekt.

Exempel fördelar

Många av dessa effekter är kartlagda i flera studier av forskare världen över. Vi har samlat en del artiklar och information ifrån forskning här som ni kan läsa om. 

Citat ifrån personal ifrån Sverige

Svårt att välja ditt digitala terapidjur?

Tänk på personen eller personerna som ska ha det digitala terapidjuret. Vad gillar han/hon?
Vissa personer gillar hundar och andra katter och vissa gillar inte djur överhuvudtaget.

På Gotland fick varje avdelning minst en robothund och robotkatt per avdelning, så det fanns att välja det som passade bäst för var och en. Det är verkligen att rekommendera att valet ska vara personcentrerat. Vissa av de terapidjuren blev använda dagligen och på vissa håll blev de mindre frekvent använda.

Det är inte bara robotdjur för personer med demenssjukdomar, utan kan även fungera bra för kognitivt friska personer.
Nedan finns ett nyhetsinslag när robothunden Roffe flyttade in på äldreboendet Pjäsen i Visby på Gotland och Gun verkligen förälskade sig i sin robothund och det innebar för henne betydligt bättre sömn och mindre oro. Det är en verklighetstrogen hund som rör sig genom att vifta på svansen, vrida på huvudet vid tilltal och svara med olika ljud som en riktig valp. 

Beprövade och väl fungerande världen över

Dessa digitala terapidjur har sålt i över en halv miljon  över hela världen, inklusive: USA, Storbritannien, Australien, Spanien, Frankrike, Japan, Nya Zeeland, Sverige och andra. Det har sålts över 500 000 tusen av Joy For Alls hundar och katter. 

De har fått prisbelönt erkännande:

Förbättra dina kunders livskvalitet på äldreboendet och arbetsmiljön för personalen idag genom att göra en investering i digitala terapidjur.
Du kommer inte att ångra dig! Verksamhetsutveckling som det handlar om behöver inte vara komplicerat och svårt, men det här är verkligen välfärdsteknik när den är som bäst!

Svensk forskning om robotkatter och robothundar som terapidjur

Digitala terapidjur kan vara positivt för hälsa och välbefinnande hos äldre personer i särskilt boende, framför allt för personer med demens. Det skriver SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, i en ny översikt.
Resultatet som SBU är att såväl äldre som personal och anhöriga att robotdjur bidrar till olika aspekter av välbefinnande, bland annat minskad ensamhet och minskad depression, stimulans av minne och ökad livsglädje. Alla hade dock inte en positiv upplevelse av robotdjur.
Därför är det viktigt att robotdjur används på ett individanpassat sätt, skriver SBU i sin översikt.
Robotdjurs betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre personer med demenssjukdom i särskilt boende – SBU rapport 

Knut Sundell, sakkunnig vid SBU, berättar till SVT om deras summering de gjort.
Myndighet slår fast: Digitala gosedjur bra för demenssjuka – SVT 

Inom demensvården blir denna typen av digitala och sociala robotar allt vanligare som hjälpmedel för att dämpa oro och stimulera till samtal. De digitala terapikatterna och terapihundarna är designade att efterlikna riktiga katter och hundar.
Kritiska röster anser att användandet av digitala terapidjur och robotar innebär ett bedrägeri, men det finns tydliga gränsdragningsproblem.
Om detta skriver 3 svenska forskare i en läsvärd artikel här:  Robotkatter och vita lögner i demensvården.

Vi har samlat en del artiklar och information ifrån forskning i en egen bloggartikel här som ni kan läsa om. 

Info om breddinförande inom äldreomsorg Gotland och referenser

Wera Welltechs grundare Fredrik var projektledare för projektet 3S (Stimulera Sporra och Sprida) i Region Gotland, som var ett projekt som skulle stimulera användandet av välfärdsteknik. Ett projekt som vann ett innovationspris och även fick stor uppmärksamhet nationellt tack vare det breda införandet av de digitala husdjuren från JoyForAll.

Under mars-april 2019 var det en testperiod då alla produkter inom projektet utvärderades, två av produkterna var robothundar och robotkatter. Dessa infördes på en gång på alla äldreboenden. Varje demensavdelning fick en hund och katt, men även avdelningar med somatiska patienter fick testa och utvärdera dem. En undersökning genomfördes efter 2 månaders användning och i den sammanfattande rapporten nedan kan du läsa  kommentarer om användning, hantering, nytta och erfarenhet, produktens styrkor, produktens svagheter och andra kommentarer.

Läs rapporten med referenser här

De fina bilderna med kvinnan och robothunden är tagna av den fantastiska fotografen  Anna Björkegren  på Katthammarsviks äldreboende på Gotland.