Hoppa till innehåll

Välfärdsteknik och e-hälsa - hjälper till att skapa gott liv livet ut

Denna sida håller på och skrivs och utvecklas. Tanken är att det ska finnas många bra länkar här och mer information inom ämnet.
/Fredrik Westergaard – juni 2022

E-hälsa och välfärdsteknik är centrala begrepp inom omsorgen och många har svårt att förklara vad de är. Kort skulle jag vilja beskriva att det  inte om teknik utan om människor – att öka måendet och ta hjälp av teknik för att skapa ett gott liv livet ut. Att vi bli mindre digitala och mer mänskliga.

Välfärdsteknik är ett samlingsbegrepp med teknik som hjälper personer att bibehålla eller öka sina förmågor och på så sätt uppnå trygghet, självständighet, delaktighet och självständighet. 

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning
Socialstyrelsen

STAD - en minnesregel

För att komma ihåg vilka förmågor som man vill främja att bibehålla eller öka med välfärdsteknik så har jag en minnesregel.
Första bokstaven i Självständighet Trygghet Aktivitet Delaktighet bildar ordet  STAD. Det gör det lätt att tänka på vad det handlar om. 
Alla personer kan 

Vad räknas som välfärdsteknik?
Det här är ofta lite godtyckligt, jag ser dock att all teknik som kan öka just STAD är det.

Ofta brukar digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, verktyg för kommunikation som minmemoria, medicinpåminnare, gps-larm, digitala terapidjur nämnas som några exempel på välfärdsteknik.

In med länkar här:
Utbildning E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten kan du lära dig mer om välfärdsteknik.

Läget i kommunerna idag: Socialstyrelsen följer varje år upp hur det går med kommunernas arbete med välfärdsteknik.

Med Jämförelseverktyget kan du själv se hur kommunerna har utvecklat e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

digitaliseringssnurran.se

e-hälsa

e-hälsa är kort att nyttja digitaliseringens möjligheter för att uppnå hälsa. 

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

https://ehalsa2025.se/

Socialstyrelsens definitioner finner ni här:  E-hälsa och Välfärdsteknik